Kontakt

Koordynator kursu:
Urszula Bartela
tel./fax 22 833 38 90/22 833 39 90,wew. 24
e-mail: u.bartela@spe.edu.pl

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 133/53
02-304 Warszawa
www.spe.edu.pl

Koordynator konkursu:
Agnieszka Barczyk
tel./fax 22 833 38 90/22 833 39 90
e-mail: sekretariat@dobre-wychowanie.pl

Dodaj komentarz